Khóa học của chúng tôi

Test_Khoá học

Giảng viên : Lê Khánh Hòa

Bài thi 1

Giảng viên : - Admin

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI VXT COLLEGE

TIẾNG HÀN (CAO ĐẲNG)

TIẾNG TRUNG (CAO ĐẲNG) 

TIẾNG TRUNG (TRUNG CẤP)

TIẾNG NHẬT (CAO ĐẲNG)

TIẾNG NHẬT (TRUNG CẤP)

TẠI SAO CHỌN VXT

Thế mạnh đáng nói nhất của CĐ Ngoại Ngữ và Công Nghệ Việt Nam thể hiện ở tính tự lập và khả năng phát huy nội lực trong việc xây dựng chương trình đào tạo, đội ngũ cán bộ, giảng viên; phát triển cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động của nhà trường. Đặc biệt, việc tổ chức hoạt động đào tạo không sao chép mà sáng tạo, không dập khuôn bắt chước mà luôn tìm hướng đi mới, coi chất lượng đào tạo là vấn đề cốt lõi, đặc biệt chú trọng tới khả năng tác nghiệp, thích ứng nhu cầu xã hội của người học.....

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA VXT

Được thành lập ngày 17/10/2008 theo Quyết định số 1390/QĐ - BLĐTBXH của Bộ Lao Động Thương binh và Xã Hội. Tiền thân là Trường Cao Đẳng nghề Đại An nay đã được đổi tên thành Trường Cao Đẳng Ngoại Ngữ và Công Nghệ Việt Nam....

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VXT COLLEGE TẦM NHÌN 2030

1. Sứ mệnh Trường CĐ Ngoại Ngữ và Công Nghệ Việt Nam đóng góp vào sự phát triển của đất nước thông qua việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu của xã hội theo chuẩn quốc tế.....

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA VXT COLLEGE

Trường coi trọng tính năng động, sáng tạo, trung thực, tinh thần trách nhiệm, khả năng sống và làm việc trong môi trường cạnh tranh đa văn hóa. Năng động là phẩm chất mà đội ngũ cán bộ của Trường cũng như người học cần có trong một môi trường luôn thay đổi đầy thách thức. Sáng tạo: Là bản chất và là mục tiêu của giáo dục đại học nhằm kiến tạo tri thức trong một xã hội tri thức và nền kinh tế tri thức. Sáng tạo vừa là mục đích vừa là phương tiện phát triển của đại học....

Cảm nghĩ học viên

Số liệu thống kê

500

Giảng viên

5000

Học viên

15000

Khóa học

20000

Nhận chứng chỉ