LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA VXT

Được thành lập ngày 17/10/2008 theo Quyết định số 1390/QĐ - BLĐTBXH của Bộ Lao Động Thương binh và Xã Hội. Tiền thân là Trường Cao Đẳng nghề Đại An nay đã được đổi tên thành Trường Cao Đẳng Ngoại Ngữ và Công Nghệ Việt Nam....

Được thành lập ngày 17/10/2008 theo Quyết định số 1390/QĐ - BLĐTBXH của Bộ Lao Động Thương binh và Xã Hội. Tiền thân là Trường Cao Đẳng nghề Đại An nay đã được đổi tên thành Trường Cao Đẳng Ngoại Ngữ và Công Nghệ Việt Nam. Trường có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản và tự chủ trong khuôn khổ pháp luật về tổ chức bộ máy, tuyển dụng lao động và tài chính, bình đẳng với các trường đại học khác về nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ và quyền lợi của giảng viên, cán bộ, nhân viên, học sinh, sinh viên trong việc thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo và các quy định liên quan đến tuyển sinh, dạy và học, thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng chứng chỉ được hưởng các chính sách ưu đãi đối với các cơ sở giáo dục - đào tạo theo quy định của Chính phủ. Mục tiêu quy hoạch xây dựng và phát triển trường CĐ Ngoại Ngữ và Công Nghệ Việt Nam đến năm 2020 được đề ra là xây dựng Nhà trường thành một cơ sở đào tạo đại học hoàn chỉnh với quy mô khoảng 15.000 sinh viên, ngang tầm với các trường cao đẳng, đại học hàng đầu quốc gia, tiếp cận trình độ khu vực và thế giới.